Wat doen we?

We slaan een brug tussen de financiële administratie en de (dagelijkse) bedrijfsvoering. We geloven erin dat het werken met real-time informatie hierin de sleutel tot succes is. Het helpt immers in het nemen van adequate besluiten. We leren van wat is geweest en kijken vol goede moed naar dat wat nog komen gaat.

Twee benen op de grond en samen met u kijken hoe ver we kunnen komen. U stuurt uw onderneming en wij de bijbehorende financiële zaken. Dit niet alleen door pro-actief met u mee te denken, maar zeker ook door -daar waar nodig- 'hands-on' met u mee te doen.
Onze aanpak is erop gericht om uw financieel administratieve taken daar neer te leggen waar ze thuis horen; zoveel mogelijk in handen van u of uw eigen medewerk(st)ers.

Verder kunnen wij u helpen met het beantwoorden van onder andere de volgende vragen:

  • Hoe verkrijg ik snel dát inzicht in de resultaten van mijn bedrijf wat ik als ondernemer écht nodig heb? Resultaten over het verleden, heden maar zeker ook doorgerekend naar de toekomst (-scenario’s)?
  • Hoe beheers ik snel en adequaat mijn kosten en mijn kostprijzen?
  • Hoe houd ik grip op mijn liquiditeitsontwikkelingen?
  • Hoe kan in mijn bedrijf het beste financieren?
  • Hoe kan ik mijn belastingzaken het beste regelen?

Wij werken zowel voor agrarische en daarmee verbonden bedrijven als ook bedrijven actief in andere sectoren. Daar waar nodig steken wij met deze bedrijven ook de grens over naar het buitenland.

Buiten het voorgaande verzorgen wij ook jaarrapportages en belastingaangiften voor onze klanten.